Công nghệ

Chức năng tư vấn chat

Ứng dụng OYOUNG cho phép bác sĩ và khách hàng có thể giao tiếp trực tuyến về sắc đẹp và sức khỏe. Khách hàng có thể gửi cùng một yêu cầu lên đến 5 bác sĩ cùng một lúc.

Khách hàng có thể gửi ảnh, video, tài liệu trong suốt cuộc trò chuyện để bác sĩ có thể hiểu nhu cầu của khách hàng tốt hơn.

Khách hàng và Bác sĩ không cần dịch giả hoặc phiên dịch vuê vì chúng tôi cung cấp tính năng dịch thuật tích hợp.

Khách hàng có thể nhận được báo giá và so sánh với các báo giá của các bác sĩ khác nhau.

Mục trò chuyện có các cảnh báo tự động cho người dùng trong trường hợp có tin nhắn đặc biệt đòi hỏi sự chú ý của người dùng.

Tư vấn video trực tuyến

Ứng dụng OYOUNG cho phép bác sĩ và khách hàng và điều phối viên có thể tư vấn video trực tuyến thời gian thực mọi lúc mọi nơi.

Công nghệ CNTT của Oyoung khiến khách hàng cảm thấy như là mình đang thực sự được gặp mặt nhận tư vấn trực tiếp với bác sĩ.

Công nghệ này có ba thành phần đặc biệt như sau:

1) Quản lý lịch trình khách hàng nhận tư vấn trực tuyến

 • Bác sĩ cài đặt lịch khám ngoại trú trên ứng dụng
 • Khách hàng có thể chọn một trong những lịch tư vấn

2) Tư vấn

 • Trong quá trình tư vấn, bác sĩ có thể xem thông tin về khách hàng nhờ sự đồng bộ hóa với các thiết bị y tế của IoT Digital Health như huyết áp, BMI, X-quang cho phép bác sĩ có chẩn đoán và đề nghị phẫu thuật chuẩn xác hơn.

3) Báo cáo

Báo cáo tư vấn có thể được thu thập từ tư vấn video trực tuyến và có thể được chia sẻ cho bác sĩ và khách hàng

Báo cáo tư vấn bằng kỹ thuật nhận dạng giọng nói

 • Công nghệ tóm tắt nội dung và nhận dạng giọng nói của Oyoung, báo cáo tư vấn có thể được tạo tự động để tham khảo và vận dụng vào các hoạt động trong tương lai.
 • Nhận dạng giọng nói được thực hiện bằng cách đọc nguồn cấp dữ liệu video khi tư vấn trực tuyến diễn ra.
 • Cả khách hàng và bác sĩ không cần tóm tắt cuộc trò chuyện.

Đánh giá bệnh viện dựa trên Dữ liệu lớn và Thuật toán

Công nghệ của chúng tôi giúp khách hàng chọn đúng bệnh viện và Bác sĩ từ các xếp hạng thực tế chuẩn xác và các quảng cáo. Chúng tôi sử dụng quy trình kĩ thuật sau đây:

  • Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các mạng xã hội trừ Quảng cáo.
  • Thực hiện phân tích dữ liệu
  • Sử dụng thuật toán để phân tích mô hình hóa dữ liệu
viTiếng Việt